Zvukomalba

Voda má vlastnosti zobrazovat frekvenční obsah zvuku, který vodou prostupuje.

Základní výchozí frekvence vychází z tónového generátoru zvuku.

Kreslejí probíhá pomocí analogové úpravy tónu, který vodou prochází.

Frekvence 45 hz

Frekvence 55 hz