Mimořádná meditace na ukotvení Věku Vodnáře a zastavení šíření koronaviru
Delfíni prosí o spolupráci všechny duše na Zemi

group of people 3725243

čas: Neděle 5. dubna 2020 - 04:45

Delfíní říše vzkazuje, že obnovení je možné...

Toto období na naší planetě je nyní velmi hektické. Všichni to okolo sebe cítíme. Avšak pojďme se společně zeptat proč se tomu děje? Proč je nyní takový energetický tlak cítít ve vzduchu všude kolem nás? Je to něco jako, když semeno v Zemi se chystá vyrazit na světlo. Všechno kolem se bortí, jak proráží vzhůru. Je to takzvaný chaos před znovuzrozením. Koronavirus je hlavním naším testem, zda-li dokážeme najít sebelásku a zda-li dokážeme být jednotní. Ctít druhého jako sebe sama, bez rozdílu na barvu pleti, či rasy. Ctít přirozené hranice duše, ze které pramení ohleduplnost, pokora a úcta k druhému.

Ve dnech 4/5 dubna jsou pro nás klíčovým testem, zda-li dokážeme dát dohromady na planetě Zemi 1.000.000 lidí (cca 0,13 %), kteří budou v danou hodinu (dle posunu času) meditovat. Meditace, nebo jen pouhé zaměření se na opak dané skutečnosti (například neutralizace koronaviru = položení symbolů květu života na mapu Zemí v našich myslích). Kvantová fyzika to už několikrát dokázala, že náš svět je tvořen, jak o něm smýšlíme. Meditace a položení záměru všech lidí v jeden čas, jednoduše přepne knoflík na jinou realitu...

Detailní informace: https://probud.se/energie/1397-nalehava-vyzva-pro-jeden-milion-meditujicich-4-4-2020

Zde jsou nádherná videa s popisem a konkrétními informacemi k meditaci

Video o meditaci 4/5 dubna -  podpora časové linie pro vzestup/konec koronaviru

Meditace na ukončení šíření Coronaviru - Neděle 04:45

Společné instrukce k meditaci:

Použijte vlastní techniku, abyste se dostali do uvolněného stavu vědomí. Vyjádřete svůj záměr pro využití této meditace jako nástroje k pozvednutí planety do nejlepší časové linie a jako nástroj ke kompletnímu odstranění Coronaviru. Představte si sloup bílého Světla, jak vyzařuje z Centrálního Kosmického Slunce, potom prochází skrze Centrální Slunce všech galaxí v tomto vesmíru. Potom si představte jak toto Světlo vstupuje skrz Galaktické Centrální Slunce, prochází skrze naši Galaxii, potom vstupuje do našeho Solárního systému a prochází skrze všechny bytosti Světla v našem Solárním systému a skrze všechny bytosti na planetě Zemi a také skrze vaše tělo až do středu Země. Představte si jak toto Světlo přeměňuje všechen zbývající Coronavirus na Zemi, čistí všechny napadené oblasti na planetě, léčí všechny nemocné, odstraňuje všechen strach, který souvisí s touto epidemií a nastoluje rovnováhu. Představte si řadu událostí na planetě Zemi, která vede k té nejpozitivnější možné časové linii, bez všech epidemií, beze všech válek, a také bez celosvětové nadvlády. Představte si bílé, růžové, modré a zlaté Světlo, které léčí všechny nespravedlnosti,smazává všechnu chudobu a přináší hojnost celému lidstvu. Představte si začínající nový velký kosmický cyklus Věku Vodnáře, který přináší čisté Světlo, lásku a štěstí všem bytostem na Zemi. Navrhovaný čas pro naši meditaci je 20 minut.