Co je to porodní dům či porodní centrum? Dalo by se říci, že sen každé rodičky a dítěte.

atstoji logo

Porodní dům

- Samostatné zdravotnické zařízení, kde péči organizují a poskytují porodní asistentky
- Jedná se o samostatnou budouvu v rozumné dojezdové vzdálenosti od nemocnice
- Prostředí se snaží přiblížit domácímu prostředí, součástí vybavení bývá porodní bazének nebo vana
- Pokud během porodu dojde ke komplikacím, existuje systém předání do péče
  lékařů a transfer ženy a dítěte do nemocnice probíhá sanitkou

- Samostatně stojící, mimo nemocnici
- Prostředí připomínající domov
- Žena rozhoduje o péči
- Péči poskytují porodní asistentky
- Podpora zdravého těhotenství a porodu
- V případě potřeby převoz sanitkou

Porodní centrum

- Je samostatné oddělení nemocnice mimo gynekologicko-porodnické oddělení s operačním sálem.
- Jeho provoz vedou a péči poskytují porodní asistentky
- Pokoje připomínají domácí prostředí, součástí vybavení bývá porodní bazének nebo vana
- Pokud je potřeba ženu předat do péče lékařů, je dle stavu převezena na kolečkovém
  křesle nebo lehátku, nebo přejde sama pěšky
- Samostatné oddělení v rámci nemocnice

- Prostředí připomínající domov
- Žena rozhoduje o péči
- Péči poskytují porodní asistentky
- Podpora zdravého fyziologického porodu
- V případě potřeby převoz v rámci budovy nemocnice

Pro koho jsou určeny porodní domy a porodní centra?

Porodní domy a centra jsou určena zdravým ženám s nízkým rizikem komplikací během těhotenství, porodu a šestinedělí. Péče je individualizovaná, je poskytována na míru potřebám a přáním ženy.  

Po celou dobu mohou ženu provázet další členové rodiny a blízké osoby podle svobodné volby ženy. Zdravé těhotné ženy potřebují maximálně podpořit přirozený fyziologický průběh těhotenství, porodu a poporodního období. 

Porodní domy a centra vedená porodními asistentkami jsou pro ně nejvhodnější volbou. 

V zahraničí je to již v běhu - podívejte se na jednotlivé země..

Švýcarsko                                                                                               Velká británie

 

Rakousko                                                                                                USA

 

 Aktivní spolutvůrcem budoucnosti porodnícho domů v ČR je server a organizace ATSTOJI.CZ

atstoji logo

Podpořme společně myšlenku zdravé budoucnosti pro naše děti a ženy

zdroj: www.atstoji.cz