Léčivé SOLFEGGIO FREKVENCE

solfeggioo

Stejně, tak jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratili i frekvence další. Všechny frekvence z matematického hlediska, vycházející z posvátné geometrie, mají svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami ja založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat krze jakoukoliv hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají.
Jak jsme již zmínili v minulém článku - naše tělo je principem něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (jak biorezonancí-elektrodami např. zapper, či poslechem zvuku akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slazují.
Nyní se dostáváme k tomu, jaké tedy frekvence mají jaký vliv na naše tělo, vědomí, emoci a buňky?
Vesmír je jedna velká harmonická stupnice. Vše je jedna velká matematická harmonie, ze kterých je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jednimi z nich jsou, dlouhou dobu skryté, SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými léčivými vlastnostmi..

Přikladem, kdy se v dávných dobách používali tyto frekvence, byly Gregoriánské chorály zpívané v kostelech. Jenže po roce 1050 tyto frekvence záhadně zmizeli, to asi proto, že měli opravdu velkou sílu léčit a harmonizovat lidské vědomí..
Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 těchto úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele“ (Ut Queant Laxis - https://www.youtube.com/watch?v=nK0CE5dIxCc) se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice – Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Postupem času byly dodány další tři frekvence - viz níže.

CHVALOZPĚV NA JANA KŘTITELE


Solfeggio frekvence a jejich léčivé účinky:

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.

Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii v dosažení cíle, Tato uzdravující zvuková frekvence má blahodárné účinky ve vztahu k pocitům viny. Tato frekvence očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek k realizaci cílů. Tím umožňuje dosažení těchto cílů. Tato frekvence UT vás zbavuje pocitu viny a strachu tím, že snižuje obranné mechanismy. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8

RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a b´vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54

MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA./ frekvence lásky

Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního, téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu a pocitu duchovní slávy. Tón MI také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A

"528 cyklů za sekundu, je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. Je to láska," prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencí přibyly další tři a jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice a po přidání se s šesti původních Solfeggio frekvencí, vytvořily tři ideální trojice 3 x 3 = 9

FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku

Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a tvoří harmonické mezilidské vztahy. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a k řešení sociálních problémů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku. Tato frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=CLuEy2p2bBw

SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním

Tato frekvence čistí buňky (solve polluti) od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžete ještě více podpořit zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE

LA - 852 Hz - Prohloubení intuice./navracející k duchovnímu řádu / osvícení / láska bez podmínek

Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu – naši přirozenou vlastnost a povahu.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4


Význam doplňkových tónů:

174 Hz

Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=_-OiQygm2uU

285 Hz

Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím „zasílá zprávy“ o restrukturalizaci poškozených orgánů.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ

963 Hz

Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu – naši přirozenou vlastnost a povahu.
odkaz na poslech: https://www.youtube.com/watch?v=hqEFyy6JuHY


MATEMATIKA SOLFEGGIO FREKVENCÍ

Mezi Solfeggio frekvencemi existují zajímavé matematicko fyzikální vztahy. Rozdíl mezi třemi prvními, druhými a třetími frekvencemi v kruhu je 111 Hz.
174+111= 285, 285+111=396
417+111= 528, 528+111=639
741+111= 852, 852+111=963
174, 417, 741 jsou vrcholy trojúhelníku, zrovna jako 285, 528, 852, nebo 369,639,963.
174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3 285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6 396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9
417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3 528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6 639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9
741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3 852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6 963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

Tak jako matematické vztahy mezi frekvencemi, existují vztahy těchto frekvencí i k životně důležitým funkcím orgánů těla, až po úroveň DNA.

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co již před staletími moudří muži věděli a že všechno (včetně vás), je v konstantním stavu vibrací. Nejvíce elementárnímu stavu vibrací se blíží zvuk. Všechno má optimální spektrum vibrací a tento stav se nazývá rezonance. Když jsme v rezonanci, jsme v rovnováze. Jeden ze způsobů, jak využít zvuk a léčit tělo, je si uvědomit, že každý orgán a každá buňka, absorbuje a vydává zvuk.
Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, kde je zpravidla fenomén rezonance používán, podlehnete posléze atmosféře vytvořené hudbou a chováte se až nepříčetně, což za normálních okolností není obvyklé. Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli.
Bez ohledu na to, čemu určitá osoba věří, a protože každá nota starověké stupnice Solfeggio má zvuk odlišný od konvenční hudební stupnice, poskytují tyto tóny nové stimuly pro mysl a somatický systém (tělo). V poslední době přijímají vědci názor, že již samotné poskytnutí nového podnětu je pro mozek v mnoha ohledech přínosem, konkrétně ve vztahu k plasticitě mozku (tj. udržení mladé, zdravé a aktivní mysli). Souběžně s tím, jak se Vaše mysl uzdravuje, odpovídá také tělo a sklízí tím své vlastní plody.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu „MI“ a toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamená "zázrak". 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!
V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu.
Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých. S přibývajícími léty obsah vody v těle klesá.
Je důležité nejen, aby požadované množství vody tělo přijalo, ale aby kvalita a složení vody, bylo pro tělo na přijatelné úrovni. Dlouhý život je podmíněn tedy především kvalitou vody, kterou pijeme každý den. Kvalita se projeví jaké krystaly voda při zmrazení vytváří, bez působení Solfeggio frekvencí a jak se změní krystalická struktura a tedy i kvalita, při působení Solfeggio frekvencí.
Podobnou působnost mají Solfeggio frekvence i na vodu obsaženou v těle, zlepšují její kvalitu a tím i veškeré tělesné funkce a stavy na vodě závislé.
Jak naslouchat Solfeggio frekvencím? Důležité je soustředit se na vydávaný tón. Zpočátku (prý) můžete pocítit symptomy jako bolesti hlavy, škubání nebo dokonce pocit na zvracení. To je normální, neboť tóny odstraňují energetické bloky z vašeho těla, aby vaše přirozené elektromagnetické pole mohlo posílat více energie do tělesných oblastí, které to potřebují.


JAK POUŽÍVAT FREKVENCE?

K dosažení nejlepšího účinku se doporučuje poslouchat jakoukoliv ze Solfeggio frekvencí kdykoliv, kdy budete mít náladu, čili je to na Vás. Avšak nejčastější nástrahou je, stejně jako z meditací, že když jsme slabý a unavení a nemáme na nic náladu, tak si žádnou nahrávku nepustíme, ani nezameditujeme. Právě proto, že tyto frekvence a meditace jsou léčivé, tak jsou i právě lékem na naše únavy a psychické propady v podobě depresí atd...čili berte to tak, že je to místo prášků od lékařů:-))))))))). Další věcí je, že posloucháí může být z kraje nepříjemné, ale to je vždy jen otázka chvilky, protože to se zrovna uvolňuje příčina našeho úbytku energie. Můžete s hlasitostí začít na potichu, aby Vaše uši si na frekvenci zvykaly, pak můžete hlasitost přidat, protože se tak zvyšuje učinnost léčby, avšak nesmí to přesáhnout práh, který Vám bude nepříjemný!!! Naslouchejte svým uším..oni Vám sami řeknou, co je akorát.....

NAHRÁVKY FREKVENCÍ

Příklady Solfeggio frekvencí, odkazy na ukázky na youtube:

Základních 6 frekvencí

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu - https://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8
RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn - https://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54
MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA./ frekvence lásky - https://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A
FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku - https://www.youtube.com/watch?v=CLuEy2p2bBw
SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním - https://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE
LA - 852 Hz - Prohloubení intuice./navracející k duchovnímu řádu / osvícení - https://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4

Doplněné frekvence, Dr. Horowitz

174 Hz – základ, vznik - https://www.youtube.com/watch?v=_-OiQygm2uU
285 Hz - kvantové poznání - https://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ
963 Hz – posvátný akord / probuzení DNA / aktivace šišinky mozkové - https://www.youtube.com/watch?v=hqEFyy6JuHY

STUDIO DOLPHIN NYNÍ PŘIPRAVUJE STUDIO A MATERIÁLY PRO CD SE SOLFEGGIO FREKVENCEMI.
DOPROVODEM BUDOU OPĚT PŘÁTELÉ Z DELFÍNÍ ŘÍŠE, STEJNĚ JAKO NA CD "MEDITACE S DELFÍNY - LÉČBA ZVUKEM", KTERÉ BUDE MOŽNO TAKÉ NAKOUPIT V PARTNERSKÉM ESHOPU.
--
některé informace použity ze zdroje: http://www.transformace.info